Ecology + Technology

We zien de huidige visstand in de Europese rivieren teruglopen, doordat de natuurlijke vistrek stroomopwaarts een ware hindernisbaan is geworden. De Smart Vislift biedt daarvoor een innovatieve oplossing. Met de Smart Vislift worden barrières door de vis gemakkelijk benomen én ontvangt de waterbeheerder actuele informatie over zowel de vistrek als de waterkwaliteit. De Smart Vislift herstelt de natuurlijke vistrek eenvoudig en doordacht.

Europese rivieren en beken zijn enorm belangrijk voor vissen. Zo heeft de Atlantische steur onze delta nodig om zijn paaigronden in de Duitse Rijn te kunnen bereiken. In Finland is het de zalm die de rivieren opzwemt en ook de Europese paling moet als glasaaltje vanuit de zee zijn weg zien te vinden naar de zoete rivieren en beken in het binnenland.

Maar het leven in deze rivieren is sneller afgenomen dan waar dan ook. Dat is geen toeval. De van nature vrije vismigratieroutes komen steeds meer onder druk te staan of verdwijnen zelfs volledig. Uit onderzoek blijkt dat vissen in Europa bij hun trektocht stroomopwaarts gemiddeld om de kilometer een barrière tegenkomen.

Dat heeft alles te maken met de klimaatverandering die leidt tot zowel bodemdaling als zeespiegelstijging. Dat maakt dat waterbeheerders steeds meer waterbeheerssystemen moeten aanleggen. De visstand en de rijkdom aan soorten is daardoor dramatisch teruggelopen. Enkele vissoorten zijn zelfs met uitsterven bedreigd. Dit terwijl de verbetering van de visstand van nadrukkelijk maatschappelijk en ecologisch belang is.

Ecologie ontmoet technologie

De Smart Vislift brengt ecologie en technologie samen. De Smart Vislift biedt waterbeheerders namelijk een plug-and-play oplossing voor het vismigratieprobleem. Binnen één snel te plaatsen systeem zijn drie functies verenigd:

1. De Smart Vislift biedt de vissen een wokkelvormige baan waarmee zij op een klein oppervlak gemakkelijk een flinke hoogte kunnen overwinnen. Dit systeem is zelfdenkend, herkent de vis en past de waterstroom daarop aan.

2. De Smart Vislift biedt de waterbeheerder realtime inzicht in de vismigratie. Iedere vis wordt gemonitord en gerapporteerd, waardoor niet alleen duidelijk is hoeveel vissen stroomopwaarts gaan, maar ook welke vissen. U hebt inzicht in de vismigratiewaardes waarmee de visstand gemeten en gemonitord kan worden.

3. De Smart Vislift biedt de waterbeheerder doordachte functies voor monitoring van de datakwaliteit. Daaraan is intelligente data-analyse gekoppeld. Zo krijgen waterbeheerders unieke instrumenten in handen voor waterkwaliteitsbeheersing. Door de continue metingen krijgt u meer data en inzicht in de ecologie, waterkwaliteit en sedimentatie. Door kunstmatige intelligentie gaat de Smart Vislift op termijn hierop anticiperen en de beheerder vroegtijdig alarmeren om het eco- en watersysteem te verbeteren en te bewaken.

Wanneer er meerdere Smart Visliften in een watersysteem worden geplaatst, worden veel monitoringsgegevens verzameld. Deze worden door Vislift omgezet tot bruikbare, genormaliseerde en gestandaardiseerde watersysteemwaarden. Hierdoor kan Vislift de waterbeheerder voorzien van de binnen de kaderrichtlijn water (KRW) verplichte periodieke controle- en monitoringsrapportages. Zo bespaart de waterbeheerder op onderzoekskosten.