Onderzoek naar vismigratie geautomatiseerd.

15 Februari 2022

Vissen reizen heel wat af. Daarbij lopen ze vaak vast op gemalen, stuwen en sluizen. Om deze knelpunten op te sporen en aan te pakken, is veel kennis nodig. Met een monitoringsmodule, geautomatiseerd met de nieuwste technieken, willen Vislift en RAVON onderzoek naar vismigratie in een stroomversnelling brengen. Met behulp van het combineren van technische en ecologische kennis is deze nieuwe module ontworpen. Het doel van het monitoren is de glasaal en andere soorten automatisch te detecteren, activeren en aanbod te bepalen en te begrijpen. Daarnaast zal continu-monitoring van vis met variabele omstandigheden diepgaander inzicht in migratie- en gedragspatronen geven.

In deze december editie van het H2O Water Matters kennismagazine leest u over de eerste proef met deze nieuwe monitoringsmodule, gericht op de glasaal. 

Download het artikel hier.

Monitoringsmodule bij poldergemaal 't Sas in Zierikzee