Referenties

Vislift werkt enthousiast samen met tal van partijen die net als wij ecologie en technologie dichter bij elkaar willen brengen. Partijen die begrijpen dat met alle inzichten die de Smart Visliften verzamelen, we kunnen zorgen voor een gezonder en beter ecosysteem.

WNF

De Smart Vislift wordt ondersteund door het WNF. Marius Brants van het WNF is van mening dat vispassages meer gebruik moeten gaan maken van de nieuwe digitale wereld.

Sportvisserij Nederland

Vissen die stroomopwaarts trekken en daarbij tegen barrières stuiten, krijgen voortaan hulp van de Vislift - een nieuw type vispassage.

TU Delft

Studenten onder leiding van hoogleraar hydrologie Willem Luxemburg onderzoeken de optimale stromingspatronen en turbulente zones voor de ultieme flow van de Smart Vislift.

Vrienden van de Blije Vis

Vislift is hoofdsponsor en donateur van de Blije Vis en World Fish Migration Day om zo een extra bijdrage te leveren aan vismigratie en vismigratie bewustwording. Investeert u in een Smart Vislift, dan draagt u dus automatisch bij aan vismigratieverbetering.

Waterschap Rivierenland

Door een revolutionair nieuw ontwerp neemt de vislift minder ruimte in dan traditionele vispassages.

VisAdvies

Vislift en VisAdvies werken samen aan een geautomatiseerde vismigratiedatasysteem voor toepassing in de Smart Vislift. Ook wordt gebruikgemaakt van praktische en theoretische kennisuitwisseling.

VPdelta

De passage gaat enorm veel data opleveren voor waterschappen. Zo houdt het niet alleen de waterstanden en waterkwaliteit in de gaten, maar slaat het ook allerlei gegevens van passerende vissen op.