Smart Vislift

De Smart Vislift biedt effectieve vismigratie en realtime migratie- en waterkwaliteitsdata. De Smart Vislift is onderhoudsvriendelijk en kan binnen 48 uur worden geplaatst. Daarbij zijn de Smart Vislift oplossingen bovendien voordeliger in aanschaf en onderhoud. De Smart Vislift is ontwikkeld in samenspraak met water- en peilbeheerders. Vanuit een nadrukkelijke behoefte aan vispassages die geplaatst kunnen worden zonder de watergang af te dammen en bovendien zonder damwandconstructies.

Andere wens was de waterbesparende functie vanwege de verdroging. Feitelijk moet slechts het water gebruikt worden dat voor vismigratie nodig is. Tegelijkertijd was het de wens van ecologen om een vispassage te ontwikkelen die geplaatst kan worden zonder dat de watergang drooggepompt hoeft te worden. Zo voorkomen we vissterfte door het pompen en is de impact op de ecologie minimaal.

Vislift heeft deze wensen meegenomen in haar ontwerp. En daaraan de datafunctie en het op afstand bestuurbaar zijn toegevoegd. Het resultaat is een gestandaardiseerde plug-and-play oplossing die overal moeiteloos en snel geplaatst kan worden. Dit zonder watergangen droog te zetten en met gewaarborgde waterdoorstroming tijdens de werkzaamheden. De bovenstroomse uitzwembuis kan door een barrière heen worden geboord, ongeacht het type en materiaal van de barrière. Indien noodzakelijk kan de uitzwembuis zelfs om barrières heen worden gegraven.

Dankzij het doordachte ontwerp en bouwtype hoeft er door de waterbeheerder nagenoeg geen vergunningentraject doorlopen te worden. Daardoor is het regelwerk rond de plaatsing nagenoeg even snel als de plaatsing van de Vislift.

Onderhoud

Omdat de onderhoudsmedewerkers en peilbeheerders de handen vol hebben aan het waterbeheer en ook de traditionele vispassages specialistische kennis behoeven, verzorgt Vislift ook het onderhoud van vispassages. Vislift verzorgt het volgende onderhoud:

  • Drijfvuil verwijdering
  • Slibverwijdering
  • Stroomsnelheidmeting
  • Stroomsnelheidafstelling (type vispassage afhankelijk)
  • Bodemaansluitingcontrole
  • Afvoeren afval
  • Inspectie met onderwatercamera
  • Controlecertificaat vispassageonderhoud

Wilt u meer weten

Neem dan contact met ons op! Wij bekijken graag samen met u hoe de Smart Vislift uw organisatie kan helpen met het oplossen van migratie- en dataproblemen.

Neem contact op