Werking van de Vislift

De Vislift is ontworpen om vismigratie mogelijk te maken waar een barrière tussen twee peilgebieden de zwemroute blokkeert.

Vissen die dankzij de aangepaste stroomsnelheid de inzwembuis binnenzwemmen, bereiken de grote rustkamer waar ze kunnen wennen aan de omgeving. Vanuit de rustkamer zwemmen de vissen via ronde bekkens als via een ‘wokkel’ naar boven, via een uitzwemhuis naar buiten.

Vislift heeft mede op basis van inzichten van aquatisch ecologen, waterbeheerders en de TU Delft gekozen voor de ronde vorm van onze, inmiddels gepatenteerde, vispassage: de clothoïde helix. Een spiraal. Zo ontstaat er geen harde weerkaatsing van impulsen vanaf de zijkanten en wanen vissen zich in een natuurlijke omgeving.

De Vislift verzamelt tevens continu data over waterkwaliteit en daadwerkelijke vismigratie. Deze data worden verzameld in een database en beschikbaar gesteld voor de klanten middels de Vislift Portal. Door de opgedane kennis zijn wij in staat per vissoort, op het juiste moment, de optimale migratieomstandigheden te bieden.

De Vislift Portal geeft alle verzamelde data weer in realtime overzichten. De volgende data worden weergegeven:

  • Operationeel: weergave van waterpeilen, debiet, stromsnelheid en de stand van de visdeur/waterinlaat; controle op openen en sluiten van de vislift en op het inschakelen van de waterbesparende functie.
     
  • Waterkwaliteit: weergave van zuurstofgraad, zuurgraad, geleidbaarheid en de temperatuur.
     
  • Vismigratie: weergave van aantal en soorten migrerende vissen.