Werking van de Vislift

Vissoorten verschillen onderling in zwemkracht en -snelheid. De waterstroomsnelheid is daarmee van groot belang voor vissen om te kunnen migreren. Stroomt het water immers te snel, is migratie voor sommige vissoorten niet mogelijk. Afwijking van waterpeilen en waterdebiet binnen normale streefpeilen en vervuiling in de traditionele vispassages dragen bij aan wisselende waterstroomsnelheden. Daarmee maken zij het juist voor sommige vissoorten onmogelijk te migreren.

De Smart Vislift lost dit op. Onze oplossing biedt vrijwel iedere vis de juiste migratieomstandigheden, mede door de automatische aansturing van de variabele waterstroomsnelheid. Smart Vislift biedt vismigratie op basis van door kunstmatige intelligentie aangepaste waterstroomsnelheid. Daarbij houdt de Vislift rekening met de weersomstandigheden, de waterkwaliteit, de temperatuur en het vismigratiegedrag dan wel de migrerende vissoort.

Vissen die dankzij de aangepaste waterstroomsnelheid ingezwommen zijn, belanden in de ronde passage. Deze leidt de vissen door het binnenwerk, die de vissen in de gedraaide trap naar boven leidt. Vissen zoeken hun weg via weerkaatsing van impulsen. Krijgen ze deze impulsen, dan voelen zij zich opgesloten en daarmee bedreigd. Vislift heeft mede op basis van deze inzichten van aquatisch ecologen, waterbeheerders en de TU Delft gekozen voor de ronde vorm van onze, inmiddels gepatenteerde, vispassage: de clothoïde helix. Een spiraal. Zo ontstaat er geen harde weerkaatsing van impulsen vanaf de zijkanten en wanen vissen zich in een natuurlijke omgeving.

De Smart Vislift is een volledig eigen ontwerp. De componenten en waterbeheerssystemen waaruit de Vislift is opgebouwd, hebben echter hun waarde al ruimschoots bewezen en zijn gebouwd door voor de waterschappen bekende partijen. Er is hier dus sprake van een innovatie in vismigratie, gebaseerd op bewezen onderdelen.