Wie zijn wij?

Wij zijn een team dat leeft woont en werkt met water. Vislift is het eerste bedrijf dat zich alleen bezig houdt en gespecialiseerd heeft in vispassages.

Sommige binnen ons team hebben enorme lange studietrajecten genoten en andere hebben juist jarenlang met hun voeten in het water gestaan, om een mix van kennis en praktijk voor u en de vissen samen te brengen. Alle Vislift team leden hebben de ambitie met het oogpunt op vissen welzijn

Het innovatieve Vislift team is opgebouwd uit, ecologen, waterbeheerders, ICT-applicatie inrichters, sportvissers en waterbouwers. Allen met als doel een bijdrage te kunnen leveren aan vismigratie en visstand verbetering.

Een vismigratie knelpunt is bijna in alle gevallen een waterbouwkundig kunstwerk of waterbeheersingssysteem. Daarom is er veel kennis binnen het Vislift team van deze constructies en de werking ervan, met bijbehorende automatisering, aansturing, ICT en waterbeheer.

Wij denken voor u praktisch, efficiënt en oplossingsgericht. Voor specifieke kennis welke eventueel niet aanwezig zou zijn binnen het Vislift team hebben wij een zeer nauwe samenwerking met diversen aquatisch ecologen, wetenschappers, kennisinstellingen en adviesbureaus. Tevens wordt Vislift ondersteund door het Wereld Natuur Fonds.

Het Vislift team heeft bijna altijd een oplossing voor uw vismigratie knelpunt!

Betrokkenen bij Smart Vislift

"Vissen die stroomopwaarts trekken en daarbij tegen barrières stuiten, krijgen voortaan hulp van de Vislift - een nieuw type vispassage."

"Door een revolutionair nieuw ontwerp neemt de vislift minder ruimte in dan traditionele vispassages."

 

“De passage gaat enorm veel data opleveren voor waterschappen. Zo houdt het niet alleen de waterstanden en waterkwaliteit in de gaten, maar worden ook allerlei gegevens van passerende vissen opgeslagen."
 

Vislift en Visadvies werken samen aan een geautomatiseerde vismigratie datasysteem voor toepassing in de Smart Vislift. Ook wordt gebruikgemaakt van praktische en theoretische kennisuitwisseling.

De nieuwe technologische Smart Vislift wordt ondersteund door het Wereld Natuur Fonds. Marius Brants van het WNF is ook van mening dat vispassages zoals de Smart Vislift meer gebruik moeten gaan maken van de nieuwe digitale wereld.

Studenten onder leiding van hoogleraar hydrologie Willem Luxemburg maken een studie van optimale stromingspatronen en turbulente zones voor de ultieme flow van de Smart-Vislift.

Water window heeft de Smart Vislift aangedragen als een oplossing voor de vismigratieproblematiek. U kunt hier ook een afspraak inplannen op locatie.


Wilt u meer meer weten?

Lees verder over onze innovatieve vismigratie oplossingen, of neem contact met ons op.