Producten

Services

Oplossingen

Over ons

NL

Producten

Services

Oplossingen

Over ons

NL

700

1450

2200

Vislift

De primaire functie van de Vislift is het faciliteren van vismigratie. Het ontwerp is gebaseerd op beproefde inzichten, maar heeft dankzij de flow control en ronde vorm een gunstiger stroomverloop. Ook genereert de Vislift relevante data van de passerende vis en waterparameters.

Bewezen effectief voor bijna alle vissoorten

Op basis van real-time data kan worden aangetoond dat de Vislift effectief is voor bijna alle vissoorten.

24/7 real-time data van vis én water

De ingebouwde sensoren monitoren passerende vissen op kwantiteit en soort, en het water op waterhoogtes, watertemperatuur, debiet, vervuiling en blokkades. Ecologen, water- en peilbeheerders krijgen hierdoor meer inzicht in vismigratie en de parameters van het water.

Automatische waterbeheersing

Vissoorten migreren in verschillende periodes onder verschillende omstandigheden, waarbij de stroomsnelheid in de vispassage de belangrijkste parameter is. De Vislift beschikt over een flowtechniek die het lokstroomdebiet van de vispassage onder controle houdt.

Zelfreinigend

De Vislift is zelfreinigend: het toestel wordt periodiek schoongespoeld. De ingebouwde sensoren detecteren bovendien verstoppingen. Wanneer de reinigingscyclus onvoldoende resultaat beidt, wordt dit herkend en gecommuniceerd met de gebruiker.

Plug-and-play in 48 uur

De Vislift is door de gepatenteerde ronde vorm, compact, constructief sterk en bijna overal toepasbaar. Bodemonderzoek en constructieberekeningen zijn minder relevant. Dit maakt de plaatsing van de Vislift vele malen efficiënter en sneller dan traditionele oplossingen. De Vislift kan binnen 48 uur worden geplaatst en herplaatst op elke locatie.

Ook voor polderboezemmigratie

De vispassage is overal toepasbaar; ook op plekken met weinig ruimte én zelfs voor polderboezemmigratie. Voor deze situatie is een Vislift UP toepasbaar.

24/7 Remote functionaliteit

De vispassage kan open en dicht

Regelbare lokstroomdebiet

Regelbare waterbesparing in droge perioden

Periodieke reinigingscyclus

Waterparameters 24/7

 • Waterpeilen

 • Debiet

 • Temperatuur (°C)

Vismigratiemetingen 24/7

 • Visbewegingen

 • Vissoorten

Hydrologische en biologische voorwaarden

De unieke vorm van de bekkens, de afmetingen van de zwempoortjes en de ruime centrale rustkamer zorgen ervoor dat de energiedemping onder de 100 W/m3 blijft. Deze energiedemping vindt hoofdzakelijk naast de zwemlijnen plaats, zodat een breed aantal vissoorten de Vislift kan gebruiken om voorbij een barriére te zwemmen.


Het verwerkingsdebiet varieert van 25 tot 45 l/s en kan uitgebreid worden met een interne bypass die het lokstroomdebiet verhoogd naar 70 l/s. Indien de watergang groter is, wordt de Vislift uitgerust met een externe bypass, waardoor de vindbaarheid van de lokstroom wordt vergroot.


In extreem droge periodes kan de waterbesparende functie het minimale debiet (per 24 uur) reduceren door de Vislift maar enkele uren per dag operationeel te laten zijn.


De Vislift is geschikt voor bijna alle in Nederland voorkomende vissoorten. Het lokstroomdebiet binnen de vispassage is instelbaar, zelfregelend en kan worden afgestemd op het seizoen van de migrerende vissoort en het fluctuerende waterpeil. Dit is uiteindelijk bepalend voor het migratierendement.

Vislift 700

Vislift t.b.v. stuwmigratie max verval 700 mm

Specificaties

Volume bekkens

Variërend van 500 liter tot 600 liter

Volume rustkamer

Inhoud 1500 liter

Aansluitwaarde

1FN/6A, voorzien van automaat (indien geautomatiseerde versie)

Peilbuizen

2 stuks (diameter 160mm) voor hoogteopnemers en waterkwaliteitssensor

Zwemvensters

200(B) x 300(H) mm

Onderhoudsdeksel

Zorgt voor toegang naar de instroombuis via de rustkamer

Sparing fishcounter

Voorbereiding in de rustkamer voor montage optionele fishcounter

Automatisch

cleansysteem

Wekelijks programma om de Vislift te spoelen (indien geautomatiseerde versie)

Fishcounter met camera

Digitale camera met verlichting in waterdichte behuizing voorzien van automatische clean cyclus (indien geautomatiseerde versie)

Waterparameters

Voor continue meting waterparameters:


 • Temperatuur

 • Waterpeilen

 • Debiet

Lokstroomdebiet

25 tot 45 l/sec, met interne bypass tot 70 l/sec. Optionele externe bypass voor hogere benodigde lokstroomdebieten

Vislift 1450

Vislift t.b.v. stuwmigratie max verval 1450 mm

Specificaties

Volume bekkens

Variërend van 500 liter tot 600 liter

Volume rustkamer

2 stuks, met een inhoud van 1500 liter

Aansluitwaarde

1FN/6A, voorzien van automaat (indien geautomatiseerde versie)

Peilbuizen

2 stuks (diameter 160mm) voor hoogteopnemers en waterkwaliteitssensor

Zwemvensters

200(B) x 300(H) mm

Onderhoudsdeksel

Zorgt voor toegang naar de instroombuis via de rustkamer

Sparing fishcounter

Voorbereiding in de rustkamer voor montage optionele fishcounter

Automatisch

cleansysteem

Wekelijks programma om de Vislift te spoelen (indien geautomatiseerde versie)

Fishcounter met camera

Digitale camera met verlichting in waterdichte behuizing voorzien van automatische clean cyclus (indien geautomatiseerde versie)

Waterparameters

Voor continue meting waterparameters:


 • Temperatuur

 • Waterpeilen

 • Debiet

Lokstroomdebiet

25 tot 45 l/sec, met interne bypass tot 70 l/sec. Optionele externe bypass voor hogere benodigde lokstroomdebieten

Vislift 2200

Vislift t.b.v. stuwmigratie max verval 2200 mm

Specificaties

Volume bekkens

Variërend van 500 liter tot 600 liter

Volume rustkamer

3 stuks, met een inhoud van 1500 liter

Aansluitwaarde

1FN/6A, voorzien van automaat (indien geautomatiseerde versie)

Peilbuizen

2 stuks (diameter 160mm) voor hoogteopnemers en waterkwaliteitssensor

Zwemvensters

200(B) x 300(H) mm

Onderhoudsdeksel

Zorgt voor toegang naar de instroombuis via de rustkamer

Sparing fishcounter

Voorbereiding in de rustkamer voor montage optionele fishcounter

Automatisch

cleansysteem

Wekelijks programma om de Vislift te spoelen (indien geautomatiseerde versie)

Fishcounter met camera

Digitale camera met verlichting in waterdichte behuizing voorzien van automatische clean cyclus (indien geautomatiseerde versie)

Waterparameters

Voor continue meting waterparameters:


 • Temperatuur

 • Waterpeilen

 • Debiet

Lokstroomdebiet

25 tot 45 l/sec, met interne bypass tot 70 l/sec. Optionele externe bypass voor hogere benodigde lokstroomdebieten