Producten

Services

Oplossingen

Over ons

NL

Producten

Services

Oplossingen

Over ons

NL

1500

Vislift Compact

De Vislift Compact maakt migratie mogelijk waar een barrière tussen de laagwaterzijde en de hoogwaterzijde de zwemroute blokkeert. Door de optimale stroomsnelheid binnen de vispassage wordt het de vissen makkelijk gemaakt om de vislift in te zwemmen.

Bewezen effectief voor bijna alle vissoorten

Op basis van real-time data kan worden aangetoond dat de Vislift effectief is voor bijna alle vissoorten.

Plug-and-play in 48 uur

De Vislift is door de gepatenteerde ronde vorm, compact, constructief sterk en bijna overal toepasbaar. Bodemonderzoek en constructieberekeningen zijn minder relevant. Dit maakt de plaatsing van de Vislift vele malen efficiënter en sneller dan traditionele oplossingen. De Vislift kan binnen 48 uur worden geplaatst en herplaatst op elke locatie.

Werking Vislift Compact

De vissen bereiken een grote ronde rustkamer waar ze kunnen acclimatiseren. Vanuit deze ruimte zwemmen de vissen via ronde bekkens in een helix vorm omhoog naar het hoger gelegen water. Door de unieke vorm worden energiedemping en turbulenties buiten de zwemlijnen gehouden en wanen vissen zich in een natuurlijke omgeving.


Het lokstroomdebiet is instelbaar en kan worden afgestemd op fluctuerende waterpeilen. In extreem droge periodes kan de vispassage tijdelijk worden gesloten.

Vislift Compact

Vislift t.b.v. stuwmigratie max verval 250 mm

Specificaties

Volume bekkens

Variërend van 300 liter tot 350 liter

Volume rustkamer

Inhoud 400 liter

Aansluitwaarde

Niet van toepassing

Peilbuizen

Niet van toepassing

Zwemvensters

200(B) x 300(H) mm

Onderhoudsdeksel

Zorgt voor toegang naar de instroombuis via de rustkamer

Sparing fishcounter

Niet van toepassing

Automatisch

cleansysteem

Niet van toepassing

Fishcounter met camera

Niet van toepassing

Waterparameters

Niet van toepassing

Verwerkingsdebiet

20 tot 45 l/sec, optionele bypass voor hogere benodigde lokstroomdebieten