Producten

Services

Oplossingen

Over ons

NL

BEVORDEREN

Vismigratie

Where innovation meets conservation in the realm of aquatic ecosystems.

De Vislift gebruikt geavanceerde Artificiële Intelligentie (AI) om vissen te identificeren tijdens hun migratie.

AI visherkenning

Deze technologie stelt ons in staat om niet alleen de soorten nauwkeurig te herkennen, maar ook cruciale data over hun grootte en gezondheid te verzamelen. Het levert waardevolle inzichten op die bijdragen aan de wetenschap van vismigratie en de optimalisatie van vismigratiepaden.

AI visherkenning

De Vislift gebruikt geavanceerde Artificiële Intelligentie (AI) om vissen te identificeren tijdens hun migratie. Deze technologie stelt ons in staat om niet alleen de soorten nauwkeurig te herkennen, maar ook cruciale data over hun grootte en gezondheid te verzamelen. Het levert waardevolle inzichten op die bijdragen aan de wetenschap van vismigratie en de optimalisatie van vismigratiepaden.

Excoot herkenning

Excoot herkenning, een unieke functie van de Vislift, biedt de mogelijkheid om exotische soorten te identificeren die potentieel schadelijk kunnen zijn voor het lokale ecosysteem. Door vroegtijdige detectie kunnen beheersmaatregelen efficiënter worden ingezet, wat bijdraagt aan de bescherming van inheemse vispopulaties en de biodiversiteit.

Inzichten

De door AI en Excoot herkenning verzamelde data biedt diepgaande inzichten in vismigratiepatronen. Deze informatie is cruciaal voor onderzoek en beleidsvorming, en helpt bij het ontwikkelen van strategieën voor natuurherstel en het behoud van biodiversiteit. De Vislift biedt toegang tot een schat aan informatie, waardoor stakeholders geïnformeerd blijven over de laatste trends en ontwikkelingen.

Vismigratie in cijfers

0

Vissen hebben al kunnen migreren dankzij onze Visliften

0

Visliften geplaatst in Nederland

0

Vissen hebben al kunnen migreren dankzij onze Visliften

De Vislift speelt een sleutelrol in het herstel van natuurlijke rivierlandschappen.

Door vismigratie te faciliteren en de verspreiding van inheemse soorten te ondersteunen, dragen we bij aan de revitalisering van waterwegen. Dit heeft niet alleen een positief effect op de vispopulaties, maar ook op de gehele ecologische gemeenschap, inclusief planten en andere dieren.

In April 1994, Rwanda descended into one of the darkest chapters in human history. Within just 100 days, over 800,000 people, predominantly Tutsis and moderate Hutus, were slaughtered. This genocide, a result of decades-long ethnic hatred, tore apart the nation's social fabric.

In April 1994, Rwanda descended into one of the darkest chapters in human history. Within just 100 days, over 800,000 people, predominantly Tutsis and moderate Hutus, were slaughtered. This genocide, a result of decades-long ethnic hatred, tore apart the nation's social fabric.

Catch of the day

Hieronder enkele bijzondere opnamen van gewenste en ongewenste gasten in onze Visliften: